Acasă Eveniment O zi fără avocați – Ziua în care justiția nu există. Avocații...

O zi fără avocați – Ziua în care justiția nu există. Avocații clujeni au protestat prin neprezentare

127
0
Timp de lectura: 3 minute

În cursul zilei de mierucri, 4 octombrie, în cadrul campaniei O zi fără avocați – Ziua în care justiția nu există, la sediul baroului a avut loc masa rotundă organizată în vederea dezbaterii problemelor cu care se confruntă avocații în exercitarea profesiei.
       Au fost prezenți membrii Consiliul Baroului Cluj și reprezentanții instanțelor de pe raza Curții de Apel Cluj, cu excepția Judecătoriei Huedin, precum și a unităților de parchet arondate, cu excepția DNA și DIICOT, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, Gherla, Dej și Huedin.
     Discuțiile s-au purtat asupra aspectelor expuse în comunicatele oficiale emise de către UNBR pe baza centralizării informațiilor primite de la barouri, fiind punctate și probleme specifice regăsite la instanțele și parchetele din raza Curții de Apel Cluj.
     Dincolo de problemele sistemice generate de lipsa acută a personalului în cadrul instanțelor, care nu își pot găsi rezolvarea imediată și care conform celor învederate de către d-na Președinte a Curții de Apel Cluj nici nu își vor găsi rezolvarea în viitorul apropiat, s-au agreat o serie de aspecte de natură a înlătura unele disfuncționalități. Astfel:

 • S-a convenit realizarea și implementarea unei proceduri la nivelul instanțelor din raza teritorială a Curții de Apel Cluj în vederea necomunicării actelor de procedură în perioada în care avocatul se află în concediu de odihnă, cu condiția ca acesta să formuleze o cerere prealabilă la dosar în acest sens.
 • S-a convenit ca reducerea onorariului de avocat să fie dispusă doar în situația în care această chestiune a fost pusă în discuția prealabilă a părților. Instanțele au solicitat ca avocații să depună la dosar note de cheltuieli cu explicitarea acestora și indicarea filelor din dosar în care se află dovezile respective. Baroul Cluj a comunicat instanțelor un memoriu care explicitează aspectele legate de onorariu care ar trebui avute în vedere de către instanțe atunci când intenționează cenzurarea onorariilor. Acest memoriu îl regăsiți anexat prezentei informări.
 • S-a convenit informarea prealabilă a avocaților prin afișare pe site și pe pagina de Facebook a instanței (acolo unde aceasta există) cu privire la situația în care din motive obiective completul titular nu își poate desfășura activitatea în ziua respectivă cu consecința amânării fără discuție a cauzelor.
 • S-a convenit ca în cauzele în care este necesară numirea de curator, acestuia să-i fie comunicată adresa de desemnare în cauză doar după ce partea interesată va face dovada achitării onorariului dispus.
 • S-au semnalat situațiile în care avocații din oficiu au fost chemați de către organele de urmărire penală cu mult timp înainte ca prezența lor să fie efectiv necesară și s-a agreat înlăturarea acestei practici.
 • S-a agreat, inclusiv la Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca, eliberarea de copii în format electronic ale dosarului de urmărire penală, precum și eliberarea copiilor din dosar pe baza unei cereri inițiale (fără necesitatea revenirii cu o altă cerere), precum și prioritizarea corespondenței în format electronic.
 • Au fost semnalate existența unor conduite neconforme ale judecătorilor și procurorilor la adresa avocaților.
 • A fost semnalată situația existentă la Judecătoria Huedin, care este cunoscută la nivelul conducerii Tribunalului și Curții de Apel Cluj, fiind în curs luarea măsurilor necesare pentru remedierea acestora.
 • S-a semnalat problema reducerii nejustificate a onorariilor avocaților din oficiu sub pragul de 25% prevăzut de Protocol, reprezentanții parchetelor solicitând să fie informați punctual de către avocați pentru remedierea situațiilor de acest fel.
 • S-a agreat ca dosarul de urmărire penală să fie trimis scanat la dosarul electronic al instanței odată cu rechizitoriul, cu mențiunea că această procedură a fost deja inițiată.
 • S-a agreat implementarea la nivelul tuturor unităților de poliție a permisiunii accesului avocaților cu telefonul mobil.

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a informat cu privire la efectuarea demersurilor pentru virarea sumelor necesare achitării onorariilor din oficiu restante.
        Curtea de Apel Cluj a efectuat un control la nivelul instanțelor din teritoriu pentru a identifica situațiile în care se înregistrează întârzieri majore în procedura de regularizare, la motivarea și comunicarea hotărârilor și remediile posibile.
          Solicitarea expresă din partea instanțelor este limitarea concluziilor scrise la aspectele esențiale ale litigiilor, evitându-se reluarea întregii argumentații deja expuse în dosar, pentru a nu îngreuna munca completului de judecată la redactarea și motivarea soluțiilor.
        S-a agreat organizarea unor întâlniri periodice între reprezentanții profesiilor de avocat, judecător și procuror pentru dezbaterea tuturor aspectelor de interes.

Informăm colegii pe această cale și cu privire la demersurile întreprinse în problema obligativității plății CASS în cuantum de 10%, respectiv:

 • Baroul Cluj a înaintat Parlamentului prin intermediul d-nei deputat Oana Murariu, colega noastră, un memoriu care a fost utilizat la sesizarea CCR.
 • Acest memoriu a fost înaintat și Avocatului Poporului cu solicitarea de sesizare a CCR, instituția comunicând că procedura fiind deja în curs, existând un dosar cu acest obiect înregistrat pe rolul CCR, nu se mai impune o astfel de sesizare.
 • A fost înaintat la dosar nr. 2400AI/2023, cu termen de judecată la 18.10.2023, amicus curiae din partea Baroului Cluj.
 • S-au făcut demersuri pentru cooptarea altor profesii liberale în a se alătura demersurilor la CCR, cel mai probabil urmând a se alătura notarii publici și executorii judecătorești.
 • Redactarea memoriilor s-a făcut cu sprijinul d-lui avocat Cosmin Costaș care a fost mandatat de Baroul Cluj în acest sens și care ne va reprezenta în fața Curții Constituționale la termenul din data de 18 octombrie.

           Baroul Cluj a creat un logo pe care îl veți regăsi atașat aici, precum și pe site, cu îndrumarea de a fi utilizat pe toate actele procedurale sau administrative pe care le veți întocmi.

Articolul precedentAeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, primul din țară cu autobuze electrice pentru transportul pasagerilor la aeronave
Articolul următorHoț de biciclete, prins de doi clujeni în Gheorgheni. Urmărea a fost demnă de filme